Vedenie zväzu

V Tejto sekcií nájdete Hlavné vedenie Zväzu a ďalších zamestnancov zväzu

S pozdravom Admin.

Vedenie zväzu

Radoslav Belka majiteľ a šéf SZTAHFHPI

Telefón: 0910 661 823 mobil: 0915 447 802 skype:nr-radoslav6 e-mail:rbelka06@atlas.sk