Informácie pre porušujúcich zákon

SZTAHFHPI Nitra o.z.z ,SR oznamuje Pravidlá :

1.Porušujúci nemá právo nakladať s audiovizuálnymi dielami a ani textami

bez súhlasu autora hudby a autora textu iba s jeho dovolením sa môže ďalej pracovať s týmito dielami

2.Proušujúci nakladateľ ktorého chytí pri čine Autorská Hliadka pozostáva : 1.Autor textu ,autor hudby a interpret+

členovia valného zhromaždenia zväzu tak ho predvedie do zväzu kde musí zaplatiť za nedovolené obohatenie sa sumu 15 až 16 000 ,-Euro

buď na bankový účet ale osobne priniesť v kufríku ktorý porušujúcemu nakladateľovi vydá banka tzv. nezniciteľný ocelový kufrík

3.Prušujúci nakladateľ nesmie ďalej po zaplatení pokuty už ďalej nakladať s autorskými právami t.j textami  hudbou  interpetov

4.Porušujúci nakladateľ musí byť vyhodení zo zväzu a vzdať sa neieln členstva ale presať robiť do hudby ako takej.

5.Porušujúci nakladateľ musí ísť sedieť do väzenia za porušenie Autorských práv a do oblasti hudba sa už nikdy nepúšťať.

6.Porušujúci nakladateľ ,ktorý výde z väzenia za to že porušoval AP tak sa už nesmie uchádzať nikdy a v žiadnom inom zväze o členstvo.

7.Porušujúci nakladateľ ,ktorý bol voľakedy čelnom SZTAHFHPI o.z.z nesmie už vykonávať nikdy ale nikdy túto činnosť.

8,Porušujúci nakladateľ ,ktorý bol vyhodený zo zväzu nesmie nikdy za žiadnych okolností založiť taký istý zväz ako je tento a pracovať s autorskými právami 

9.Porušujúci ktorý už viac porušil autorský zákon a obohacoval sa na úkor iných už nesmie vykonávať umeleckú činnosť ani pracovať s ATP čo sú autorské televízne práva.

10.Porušujúci nesmie vykonávať už v blízkej budúcnosti nijakú autorskú ani muzikantskú činnosť.

S pozdravom Admin a predseda zväzu a valného zhromaždenia p. Radoslav Belka um.Automatic Live Camera Camer.

Diskusná téma: Informácie pre porušujúcich zákon

Neboli nájdené žiadne príspevky.

Pridať nový príspevok