Nová akcia

21.10.2010 17:17

Toto je popis ukážkovej akcie. Môžete ju ľubovoľne editovať, prípadne odstrániť.